Ocd vaistai sukeliantys svorio kritimą.

Šiame tyrime buvo remiamasi perfekcionizmo apibrėžimu, kuris teigia, kad perfekcionizmas yra skirstomas į dvi dimensijas: asmeninių standartų AS perfekcionizmą ir įvertinimo lūkesčių ĮE perfekcionizmą Dunkley, Blankstein, Halsall, Williams, Winkworth, ; Frost, Heimberg, Holt, Mattia, Neubauer, , cit. Šį pavojų sukeliantis mechanizmas nežinomas. Vaistas gali jiems pakenkti net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų. Tačiau tai nebūtinai yra gerai.

Šiuo straipsniu siekiama ištirti ryšį tarp jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo ir rizikos susirgti valgymo sutrikimais Lietuvoje. Tyrime dalyvavo moterų, kurių amžiaus vidurkis — 20 metų. Rezultatai parodė, kad rizika susirgti valgymo sutrikimais koreliuoja su didesne jaučiama kūno gėda. Paaiškėjo, kad kuo aukštesnius asmeninius standartus sau kelia merginos, tuo mažiau jos yra linkusios patekti į valgymo sutrikimų rizikos grupę.

Nenormalus kraujavimas pvz.

Merginos, labiau linkusios į distresą, kurį sukelia aukštų asmeninių standartų išsikėlimas ir jų atlikties neatitiktis, taip pat labiau yra linkusios patekti į valgymo sutrikimų riziką turinčią grupę. Be to, kuo tirtos merginos pasižymi aukštesniu distreso lygiu, kurį sukelia išsikeltų asmeninių standartų ir atlikties neatitiktis, tuo joms yra labiau būdinga jausti kūno gėdą.

ocd vaistai sukeliantys svorio kritimą

Šie rezultatai galėtų būti reikšmingi jaunų moterų, turinčių valgymo sutrikimų, gydyme, ir galėtų padėti jaunoms moterims, turinčioms sutrikusio valgymo elgesį. Pagrindiniai žodžiai: sutrikusio valgymo elgesys, valgymo sutrikimai, perfekcionizmas, savęs greitai numesti svorio pcos. Relationship between perfectionism, self-objectification and risk of eating disorders in young women in Lithuania Summary.

The goal of this study was to examine risk of eating disorders, perfectionism and self-objectification, as well as the interrelationship between perfectionism and self-objectification in young females. This study was based on the theory of the Cult of Thinness and the dominant culture that supports it. Such research was never conducted in Lithuania before. It was hypothesized that there would be a positive relationship between risk of eating disorders, perfectionism and self-objectification.

Also, it was predicted that this relationship would be different in women without risk of eating disorders, and that there would be a positive relationship between perfectionism and self-objectification.

A total of females aged 18—24 participated in this study. Their average age was 20 years.

ocd vaistai sukeliantys svorio kritimą

The research was conducted in Lithuanian Facebook groups for university students and those interested in healthy eating and dieting. The participants were also asked about their gender, ocd vaistai sukeliantys svorio kritimą and place of residence. The results revealed that women at risk for eating disorders are associated with higher levels of body shame. Women who do not have a risk of developing eating disorders, are more inclined to set high standards for themselves than those who have a risk of developing it.

Socialiniai tyrimai | Socialiniai tyrimai

Women at risk for eating disorders are also more likely to see themselves as failing to meet their personal standards for performance than those with no risk of eating disorders. These results could be helpful in the treatment of young women with eating disorders and disordered eating. Keywords: behavior, eating disorders, perfectionism, self-objectification. Published by Vilnius University Press.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BYwhich permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Įvadas Tyrimo aktualumas.

ocd vaistai sukeliantys svorio kritimą

Valgymo sutrikimai yra būdingiausi industrializuotoms, urbanizuotoms ir globalizuotoms valstybėms Wijbrand Hoek, Lieknas kūnas siejamas ne tik su patrauklumu, bet ir su profesine sėkme. Įvairios lieknėjimo dietos siūlomas mums nuolatos — visa tai lemia, kaip teigia Vikramvalgymo sutrikimų atvejų padidėjimą, ir ocd vaistai sukeliantys svorio kritimą tai, kad šiais sutrikimais dažniau serga moterys nei vyrai Vikram, Todėl per mados industriją ir masines informavimo priemones brukamas liekno kūno kultas lemia valgymo sutrikimų atsiradimą.

Dar visai neseniai buvo manoma, kad valgymo sutrikimai, ypač nervinė anoreksija ir nervinė bulimija yra vien tik itin industrializuotų šalių problema. Tačiau tyrimų rezultatai paremia teoriją, kad moters lieknumo pabrėžimas žiniaskaidoje ir mados industrijose, kurios tampa vis labiau vienodesnės dėl globalizacijos, lemia sutrikusio valgymo elgesio paplitimą ir mažiau išsivysčiusiose šalyse Vikram,p.

Lietuvoje žmonės taip pat serga valgymo sutrikimais Higienos institutas,todėl yra svarbu tyrinėti šį reiškinį ir šioje šalyje.

Sertralin Actavis

Yra žinoma, kad Lietuvoje valgymo sutrikimais dažniausiai serga jaunos moterys Higienos institutas, Šie duomenys yra panašūs į egzistuojančius Vakaruose ir Europoje Wijbrand Hoek, Užsienio tyrėjams yra gerai žinomas ryšys tarp valgymo sutrikimų, perfekcionizmo bei savęs sudaiktinimo. Nors Lietuvoje yra atlikta keletas tyrimų valgymo sutrikimų ir jų rizikos temomis Dovydaitienė, Maslauskienė, ; Miškinytė, Perminas, Šinkariova, ; Pajaujienė, Jankauskienė, Visagurskienė, Vizbaraitė, Griciūtė,sąsaja tarp valgymo sutrikimų ir perfekcionizmo bei savęs sudaiktinimo yra neištyrinėta.

Taip pat Lietuvoje dar nebuvo atliktas tyrimas, ieškojęs ryšio tarp valgymo sutrikimų rizikos ir perfekcionizmo bei savęs sudaiktinimo jaunų moterų imtyje. Tokie įvairūs tyrimai valgymo sutrikimų ir jų rizikos bei sutrikusio valgymo temomis yra galimai atliekami siekiant geriau suprasti valgymo sutrikimus, sutrikusio valgymo elgesį ir jais sergančius asmenis. Šias sąsajas svarbu tyrinėti ir dėl to, kad tai gali ateityje padėti sumažinti sergamumo atvejų skaičių — tiek valgymo sutrikimų, tiek sutrikusio valgymo elgesio.

Tokie tyrimai gali būti naudingi tiek psichologams, tiek mokslininkams.

Sertralin Actavis | Vartojimas, šalutinis poveikis | maistasgurmanams.lt

Tyrimo rezultatai galėtų padėti efektyvesnės pagalbos teikimui, pavyzdžiui, kuriant ocd vaistai sukeliantys svorio kritimą gydymo programas, planus, ar konsultacijų metu, ar kada žmonės patys nori sau padėti.

Minėtina, kad valgymo sutrikimai ir sutrikusio valgymo elgesys yra opi problema, sukelianti nemažai neigiamų pasekmių, paveikianti nemažą skaičių žmonių, ir kuriai reikia ieškoti sprendimo būdų. Tam yra svarbu suprasti šiuos reiškinius — kaip jie vystosi, jų priežastis, pasekmes, jų dimensijas, ryšius su kitomis psichologinėmis charakteristikomis, tokiomis kaip perfekcionizmas, savęs sudaiktinimas. Tyrimo problema, tikslas ir klausimai. Kaip ir buvo emocinė sveikata ir svorio kritimas anksčiau, sąsaja tarp jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo ir valgymo sutrikimų rizikos nebuvo ištyrinėta Lietuvoje.

Todėl buvo suformuluota tokia tyrimo problema: Kokia sąsaja tarp jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo ir rizikos susirgti valgymo sutrikimais Lietuvoje?

Sertraline-Teva | Vartojimas, šalutinis poveikis | maistasgurmanams.lt

Taigi šiame tyrime buvo formuluojamas toks tikslas: išnagrinėti jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo ir rizikos susirgti valgymo sutrikimais ryšį Lietuvoje. Taip pat išskirtas šis tyrimo objektas: jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo bei rizikos susirgti valgymo sutrikimais sąsaja. Šis tyrimas turėjo keletą klausimų. Pirmasis jų: ar egzistuoja ryšys tarp jaunų moterų valgymo sutrikimų rizikos ir perfekcionizmo.

Antrasis tyrimo klausimas siekė sužinoti, ar yra ryšys tarp jaunų moterų valgymo sutrikimų rizikos ir savęs sudaiktinimo. Trečiasis tyrimo klausimas siekė išsiaiškinti, ar yra skirtumų tarp jaunų moterų, turinčių valgymo sutrikimų riziką, ryšio su perfekcionizmu bei savęs sudaiktinimu ir jaunų moterų, neturinčių rizikos susirgti valgymo sutrikimais, sąsajos su perfekcionizmu, savęs sudaiktinimu. Ketvirtu tyrimo klausimu buvo siekiama sužinoti, ar egzistuoja sąsaja tarp perfekcionizmo ir savęs sudaiktinimo tirtų jaunų moterų imtyje.

New Treatment For OCD

Minėtina, kad šiame tyrime taip pat buvo išskiriami šie kintamieji: lytis, amžius, perfekcionizmas, savęs sudaiktinimas, rizika susirgti valgymo sutrikimais ir jos nebuvimas. Tyrimo hipotezės. Remiantis praeityje atliktais tyrimais ir teorijomis, buvo iškeltos keturios hipotezės. Pirmoji jų sakė, kad egzistuoja ryšys tarp jaunų moterų rizikos susirgti valgymo sutrikimais ir perfekcionizmo.

Sertraline-Teva

Antroji hipotezė teigė, kad esti ryšys tarp jaunų moterų rizikos susirgti valgymo sutrikimais ir savęs sudaiktinimo. Trečioji hipotezė tvirtino, kad yra skirtumų tarp jaunų moterų, turinčių valgymo sutrikimų riziką, sąsajos su perfekcionizmu bei savęs sudaiktinimu ir tų jaunų moterų, kurios tos rizikos neturi. Ketvirtoji hipotezė sakė, kad esama ryšio tarp perfekcionizmo ir savęs sudaiktinimo tirtų jaunų moterų imtyje. Tyrimas atliktas naudojantis skalėmis ir klausimynais.

Teoriniai tyrimo pagrindai 1. Valgymo sutrikimai Kaip teigia Miller ir Pumariegavalgymo sutrikimai ir sutrikusio valgymo elgesys egzistavo daugelyje kultūrų per visą žmonijos istoriją ir egzistuoja įvairiose šiuolaikinėse visuomenėse. Senovėje egzistavusiose kultūrose buvo užfiksuoti įvairūs į valgymo sutrikimus ir sutrikusį valgymo elgesį primenantys elgesiai.