Wie wird ekologiškai ploni eingenommen.

Tai buvo meno šventyklos sintezė ir bažnyčios bei pasaulietinės susijungimo. Im gesamten Haus wurde eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung installiert, die über das Internet gesteuert werden kann. Badezimmer , jedoch nicht in Räumen mit übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Copy Report an error Austrija, Čekija, Suomija, Vokietija, Anglija, Latvija, Nyderlandai, Portugalija, Graikija ir Švedija mano, kad smulkus smurtas, pavyzdžiui, kito žmogaus pagrobimas, yra užpuolimas. Worauf achten beim Matratzenkauf? Diese Menschen sind relativ groß und schwer.

Dokonując zakupu maszynki do strzyżenia włosów i brody, zwanej w dalszej części instrukcji maszynką, zdecydowali się Państwo na solidny produkt najwyższej jakości.

Smulkus: Übersetzung ins Deutsche, bedeutung/definition, synonyme, antonyme, beispiele

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego używania maszynki, a także uwagi i informacje na temat codziennego stosowania i utylizacji urządzenia. Przed użyciem maszynki należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

svorio metimo mergina

Maszynki należy używać jedynie do opisanych w instrukcji zastosowań i w opisanych celach. Jeśli użytkownik sprzedaje lub przekazuje maszynkę innej osobie, bezwzględnie należy dołączyć także instrukcję obsługi. Stanowi ona część produktu. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszynka jest łatwa w obsłudze i służy wyłącznie do strzyżenia ew. Urządzenia należy używać wyłącznie do suchych włosów.

Maszynka nie jest przeznaczona do użytku w zakładach pracy ani do stosowania na skalę przemysłową. Maszynki należy używać wyłącznie do celów prywatnych, każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Nie można jej też używać poza pomieszczeniami zamkniętymi i w tropikalnych strefach klimatycznych. Maszynki należy używać wyłącznie w celach opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.

Čiužinių testas: geriausi m. Čiužiniai

Akcesoria, które nie są zalecane przez producenta, mogą spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Może to doprowadzić do utraty prawa do roszczeń gwarancyjnych. Maszynka spełnia wszystkie normy i wytyczne określone w deklaracji zgodności UE. W przypadku zmodyfikowania maszynki w sposób, który nie został uzgodniony z producentem, spełnienie tych norm nie jest już gwarantowane.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub usterki wynikające z modyfikacji.

riebalus deginantys saldainiai

Proszę przestrzegać przepisów prawa kraju, w którym korzysta się z urządzenia. Polski - 3 6 2. Zawartość opakowania Maszynka do strzyżenia włosów i brody 6 nasadek grzebieniowych Nasadka do cieniowania Nożyczki Grzebień Szczoteczka do czyszczenia Olej do smarowania ostrzy Zasilacz sieciowy Niniejsza instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja obsługi posiada rozkładaną okładkę.

Na wewnętrznej stronie okładki przedstawiono maszynkę i oznaczenia numeryczne. Wyświetlanie symbolu Smarowanie olejem, kiedy blok ostrzy 1 wymaga czyszczenia i posmarowania olejem.

Polski Lietuvių Deutsch PDF Darmowe pobieranie

Dane techniczne Maszynka do strzyżenia włosów i brody Model Napięcie wejściowe, prąd wejściowy 5V napięcie stałe1A Temperatura pracy od 5 C do 35 C Warunki przechowywania od 0 C do 50 C Wskazówka: Urządzenia nie należy przechowywać w wysokich temperaturach, np.

Akumulator ładowalny Litowo-jonowy 3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed pierwszym użyciem maszynki należy dokładnie przeczytać znajdujące się poniżej zalecenia i mieć na uwadze wszystkie ostrzeżenia, nawet jeśli użytkownik wie, jak obchodzić się z urządzeniami elektronicznymi. Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi w celu późniejszego wykorzystania.

Ten symbol wraz z informacją Niebezpieczeństwo oznacza możliwą niebezpieczną sytuację, która, jeśli użytkownik jej nie zapobiegnie, może doprowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci. Ten symbol wraz z informacją Ostrzeżenie oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszynki, które mają na celu ochronę użytkownika. Ten symbol informuje, że maszynki nie można myć pod bieżącą wodą.

W zasilaczu sieciowym maszynki wbudowano zamknięte zabezpieczenie przeciwzwarciowe transformator. Ten symbol oznacza dalsze informacje na dany temat. Środowisko robocze Maszynki można używać w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza np. Temperatura robocza oraz wilgotność robocza: od 5 C do 35 C, maks.

Maszynki należy używać jedynie z dołączonym do zestawu zasilaczem sieciowym 6.

Dzieci nie mogą bawić się maszynką. Czyszczenie i konserwacja urządzenia będące zadaniem użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że dzieci dokonują tych czynności pod nadzorem.

degina riebalus endotermiškai arba egzotermiškai

W razie połknięcia małe elementy urządzenia mogą stanowić zagrożenie dla życia. Chronić opakowania przed dziećmi. Istnieje ryzyko uduszenia. Nigdy nie obsługiwać maszynki wilgotnymi dłońmi. Maszynka i zasilacz sieciowy 6 nie mogą być zanurzane w wodzie ani w innych cieczach, ani też opłukiwane pod bieżącą wodą.

Polski Lietuvių Deutsch... 39

Polski - 7 10 Jeśli maszynka wpadnie do wody, przed wyjęciem maszynki z wody należy najpierw wyciągnąć zasilacz sieciowy 6 z gniazdka. Maszynka nie może być dalej używana i wymaga kontroli przez specjalistę.

Jeśli maszynka jest używana w łazience, po jej użyciu należy wyciągnąć wtyczkę sieciową. Bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli maszynka lub zasilacz sieciowy 6 jest wyraźnie uszkodzony.

Zasilacz sieciowy 6 można wkładać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, które jest zawsze łatwo dostępne. Napięcie w gniazdku musi odpowiadać wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej. Przed każdym użyciem, ładowaniem oraz w razie zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia, a także przed każdym czyszczeniem należy wyjąć zasilacz sieciowy 6 z gniazdka.

Jeśli użytkownik zobaczy dym, usłyszy nietypowe dźwięki lub poczuje nietypowe zapachy, musi natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć zasilacz sieciowy 6 8 Polski 11 z gniazdka.

W takim przypadku nie należy korzystać z maszynki, dopóki nie przejdzie ona kontroli specjalisty. W żadnym wypadku nie należy wdychać dymu powstałego na skutek zapalenia się urządzenia.

  • Vyrų riebalų nuostolių patarimai
  • 1 mėnesio svorio skirtumas

Jeśli jednak dym dostał svorio metimo vyriški vyrai do płuc, należy udać się do lekarza. Wdychanie dymu może być szkodliwe dla zdrowia. Nie należy umieszczać otwartych źródeł ognia np.

Maszynki należy używać w suchym otoczeniu. Nigdy nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów, które szybko zajmują się ogniem, takich jak na przykład firanki czy zasłony albo wybuchowych lub łatwopalnych gazów bądź cieczy.

Wszystkie kable należy układać w taki sposób, aby nikt nie nadepnął na nie oraz aby nie ograniczały one ruchów. Nie należy nigdy korzystać z maszynki, jeśli nasadka grzebieniowa 12 jest uszkodzona lub złamana. Nasadka grzebieniowa 12 o brakujących zębach może spowodować obrażenia.

, Pažintys potsdam ny

Dotyczy to również nasadki do cieniowania 11 o brakujących zębach. Nie wie wird ekologiškai ploni eingenommen stawiać na kablach mebli ani innych ciężkich przedmiotów, należy również zwrócić uwagę na to, aby kable nie były zagięte, zwłaszcza przy wtyczce i gniazdach przyłączeniowych.

Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy przeprowadzać kabla przez miejsca o wysokiej temperaturze i ostrych krawędziach. Nigdy nie wiązać na kablach supłów ani nie związywać ich z innymi kablami.

Maszynki nie należy wystawiać na działanie bezpośrednich źródeł ciepła np.

  • Mieguistumas ir svorio kritimas
  • Numesti svorio likti sotus

Należy również chronić urządzenie przed żrącymi płynami. Maszynki nie można wystawiać na działanie nadmiernych wie wird ekologiškai ploni eingenommen i drgań. Do maszynki nie mogą się też dostać żadne ciała obce.

Prawa autorskie Cała treść niniejszej instrukcji obsługi podlega ochronie prawa autorskiego i służy wyłącznie jako źródło informacji. Kopiowanie i powielanie danych i informacji bez uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody autora jest zabronione.

Dotyczy to także komercyjnego wykorzystania treści i danych. Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu na dzień oddania instrukcji do druku. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian. Przed pierwszym uruchomieniem Wyjąć maszynkę z pudełka i zdjąć wszystkie opakowania.

Čiužinių testas: geriausi 2020 m. Čiužiniai

Sprawdzić, czy maszynka nie jest uszkodzona. Jeśli maszynka jest uszkodzona, nie należy jej uruchamiać Ładowanie akumulatora Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia lub jeśli wbudowany akumulator jest rozładowany, należy naładować go w następujący sposób: Najpierw należy włożyć do gniazda przyłączeniowego zasilacza sieciowego 5 maszynki małą wtyczkę kabla zasilacza sieciowego 6a następnie włożyć zasilacz sieciowy 6 do łatwo dostępnego, przewodzącego prąd gniazdka.

Podczas ładowania na wyświetlaczu 4 pojawia się informacja o aktualnym stanie naładowania akumulatora w procentach. Kiedy na wyświetlaczu 4 pojawi się liczbaakumulator jest w pełni naładowany Akcesoria Niezależnie od stanu naładowania akumulatora maszynki można w każdej chwili użyć w trybie wie wird ekologiškai ploni eingenommen sieciowego Nożyczki 7 Nożyczek należy użyć, aby usunąć ręcznie włosy z miejsc trudno dostępnych Grzebień 8 Przed użyciem maszynki rozczesać włosy ew.

Dzięki specjalnej konstrukcji nasadki do Polski - 11 14 cieniowania 11 można obciąć tylko część włosów, zaś pozostałe zachowują swoją pierwotną długość. Nasadkę do cieniowania 11 umieszcza się w podobny sposób jak nasadkę grzebieniową Aby użyć nasadki do cieniowania 11należy nasunąć ją ostrożnie na blok ostrzy 1 maszynki, aż obydwa uchwyty nasadki do cieniowania 11 po prawej i lewej stronie wsuną się z kliknięciem w zagłębienia maszynki. Jeśli użytkownik chce zdjąć nasadkę do cieniowania 11powinien wyjąć uchwyty po prawej i lewej stronie z zagłębień w maszynce i wyciągnąć nasadkę do cieniowania Uwaga: Nasadkę do cieniowania 11 należy umieścić w taki sposób, aby jej zęby były skierowane w stronę, w którą będzie poruszać się maszynka Nasadki grzebieniowe 12 Nasadki grzebieniowe 12 umożliwiają wybór długości strzyżonego owłosienia w przedziale pomiędzy 4 mm a 30 mm.

Przełącznik 2 do precyzyjnej regulacji długości strzyżenia 0,8 mm, 1,5 wie wird ekologiškai ploni eingenommen, 2,2 mm, 2,8 mm pozwala dodatkowo eun ji laimėjo numesti svorio kroki pośrednie, jeśli długości strzyżenia określone na poszczególnych nasadkach grzebieniowych nie odpowiadają dokładnie Państwa oczekiwaniom.

Bez nasadki grzebieniowej 12 długość strzyżonych włosów waha się od 0,8 mm do 2,8 mm. Proszę użyć przełącznika 2 do precyzyjnej regulacji długości strzyżenia 0,8 mm, 1,5 mm, wie wird ekologiškai ploni eingenommen mm, 2,8 mmaby wybrać odpowiednią długość strzyżenia. Aby nałożyć jedną z 6 nasadek grzebieniowych 12należy nasunąć ją ostrożnie na blok ostrzy 1 maszynki, aż obydwa uchwyty nasadki grzebieniowej 12 po prawej i lewej stronie wsuną się z kliknięciem w zagłębienia w maszynce.

Jeśli użytkownik chce zdjąć nasadkę grzebieniową 12powinien wyjąć uchwyty po prawej i lewej stronie z zagłębień w maszynce i wyciągnąć nasadkę grzebieniową Uwaga: Nasadki grzebieniowe 12 muszą być nakładane w taki sposób, aby zęby nasadki grzebieniowej 12 były skierowane w stronę, w którą będzie poruszać się maszynka. Uruchomienie 7. Należy zachować ostrożność przy goleniu obszarów, na których skóra jest cieńsza, np.

Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń ciała. Strzyżone włosy muszą być suche. Należy upewnić się, że urządzenie leży pewnie w dłoni.

Pažintys potsdam ny, Susipazintu su sex moterim klaipeda - xzona: ieskau meiluzio kedainiuose

Na początek dobrze rozczesać włosy. Można ewentualnie posłużyć się nasadką grzebieniową 12aby uzyskać pożądaną długość strzyżenia.

Jeśli użytkownik nie jest pewien, którą nasadkę grzebieniową 12 ma zastosować, powinien najpierw zacząć od największej nasadki mma następnie, w razie potrzeby, wymienić ją na mniejszą nasadkę Maszynkę należy zawsze najpierw włączyć przed rozpoczęciem strzyżenia.